Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

історія коледжу

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЙМОЛОДШИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗНУ​

Сходинки розвитку, якими рухається Коледж, – це історія, яку впродовж 15 років створює педагогічний колектив та студентська спільнота. Унікальність закладу в тому, що втілюючи інноваційні технології, змінюючи формати, застосовуючи сучасні методики, викладацький склад дотримується традицій класичної освіти, не лише оберігаючи їх, а й примножуючи.

Коледж створено на базі Запорізького національного університету згідно з наказом МОН України від 17 березня 2008 року № 188 та наказом ректора ЗНУ від 14 травня 2008 року № 191.

Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» є закладом фахової передвищої освіти, який набув такого статусу відповідно п.1 ст. 27 ЗУ «Про фахову передвищу освіту», отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвишої освіти.

Одночасне здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої розпорядженням Запорізької обласної військової адміністрації від 29.06.2023 р. № 26-л.

У 2020 році педагогічний колектив Коледжу удостоєний ордену «За заслуги перед Запорізьким краєм» Ⅲ ступеня розпорядженням голови Запорізької обласної ради від 30 вересня 2020 року № 360-н.

Керівництво коледжу здійснює кандидат педагогічних наук,  викладач вищої категорії, викладач-методист Грибанова Олена Євгенівна.

З року в рік зростає контингент здобувачів освіти, започатковуються нові відділення, здійснюється підготовка фахівців з нових спеціальностей.

До структури Коледжу входить підготовче, педагогічне, гуманітарне, економічне відділення.

У Коледжі навчається більше 1000 здобувачів освіти, завершено підготовку кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями // освітньо-професійними програмами:

 • 012 Дошкільна освіта// дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта// початкова освіта
 • 017 Фізична культура і спорт// фізичне виховання
 • 061 Журналістика// видавнича справа та редагування
 • 071 Облік і оподаткування// бухгалтерський облік
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок// фінанси і кредит
 • 073 Менеджмент// організація виробництва
 • 081 Право// правознавство
 • 121 Інженерія програмного забезпечення// розробка програмного забезпечення
 • 231 Соціальна робота// соціальна робота// соціальна педагогіка// соціальна адвокація
 • 242 Туризм і рекреація// туристичне обслуговування

Сьогодні Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ – сучасний центр підготовки кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців. 2416 випускників Коледжу отримали ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички, які сприяли успішному кар’єрному зростанню як в Україні, так і закордоном.

Стратегія розвитку Коледжу передбачає забезпечення якості підготовки фахових молодший бакалаврів відповідно до державних стандартів фахової передвищої освіти, стабільне фінансово-економічне становище, ефективне використання матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.

З 24 лютого 2022 р. Коледж, як і вся країна, функціонує в екстремальних умовах. Близькість закладу до лінії фронту, стрімка окупація ворогом до 71% території Запорізької області і спричинений цим значний відтік населення, руйнування регіональної інфраструктури, зокрема, значної кількості економічних підприємств-роботодавців, центрів соціальних послуг, закладів освіти створюють додаткові ризики.

Основу освітньої пропозиції складають якісні, конкурентоспроможні освітні програми, що користуються стабільним попитом навіть за умов тривалої фінансової кризи. Це підтверджується, зокрема, високими показниками обсягів набору на перший курс (2021 рік – 393 особи, 2022 рік – 365 осіб, 2023 рік – 313 осіб), працевлаштування випускників і продовження навчання за освітнім ступенем бакалавр в межах обраної спеціальності (2021 рік – 67%, 2022 рік – 64%, 2023 рік – 61%).

Реалізація кадрової політики і згуртованість колективу дозволили Коледжу втримати показники кадрового забезпечення ключових напрямів діяльності в умовах воєнного стану. В основі діяльності Економіко-правничого фахового коледжу лежить творчий педагогічний потенціал науковців ЗНУ та інноваційність викладачів Коледжу. Колектив Коледжу працює у тісній взаємодії з ректоратом, структурними підрозділами та факультетами ЗНУ – це згуртована команда науковців, педагогів, практиків, пріоритетами якої є якість освіти.

Освітній процес у Коледжі забезпечують 86 педагогічних і науково-педагогічних працівників, серед них 6 докторів наук, 40 кандидатів наук, 30 викладачів-методистів, 46 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії.

Для підготовки кадрів вищої кваліфікації Коледж на конкурсній основі направляє на навчання до аспірантури ЗНУ штатних педагогічних працівників, з них 5 успішно захистили дисертаційні дослідження, 5 – завершують навчання.

Ресурсна база для провадження діяльності в дистанційному форматі забезпечила неперервність функціонування Коледжу в умовах війни.

Система електронного забезпечення навчання на платформі MOODLE нараховує 668 вебресурсів навчальних дисциплін. В умовах прийняття державних стандартів фахових молодших бакалаврів створено 53 нові курси навчальних дисциплін, оновлено зміст робочих програм.

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти створено 148 курсів вибіркових освітніх компонентів, впроваджено програмний модуль вибіркових дисциплін.

В умовах дистанційного навчання СЕЗН MOODLE забезпечує безперервний процес навчання, інтегрує навчально-методичні матеріали на сторінки курсів, дозволяє організувати самостійну роботу здобувачів освіти, здійснювати дистанційні комунікації під час навчання, контроль за організацією освітнього процесу.

В 2022 році здійснено перехід СЕЗН MOODLE на хмарні технології для забезпечення безперебійного доступу до баз даних.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку Коледжу є співпраця з соціальними партнерами, професійна підготовка та працевлаштування випускників. Коледжем укладено понад 300 договорів на проходження практики студентами з підприємствами та організаціями: Запорізьке обласне управління акціонерного товариства Державний ощадний банк України, акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», акціонерне товариство «Кредобанк», акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів», приватне акціонерне товариство «Запорізький абразивний комбінат», приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна», приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод», товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький інструментальний завод», товариство ТБ «Енергоальянс», товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗ РЕСУРС ІНВЕСТ», Запорізька філія ПРАТ «Страхова компанія «АСКО-ДП», товариство з обмеженою відповідальністю «Вітацентр», департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня №5», комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека», відділ бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності Запорізького національного університету, Запорізький міський центр соціальних служб, Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста, Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя», Благодійний фонд «Посмішка ЮА», Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя», Запорізька громадська організація «Флоренс», Господарський суд Запорізької області, Запорізький окружний адміністративний суд, Запорізький обласний центр молоді, туристична компанія «Anex tour», заклади загальної середньої та дошкільної освіти м.Запоріжжя, товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий будинок «Кераміст», товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Гельветика», муніципальний інформаційний телеканал м.Запоріжжя «МТМ», приватне підприємство «Фірма «Дінас».

Переконливі перемоги здобувачів освіти Коледжу в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах і олімпіадах свідчать про надання освітніх послуг на високому рівні. Протягом 2022-2023 рр. студенти економічних спеціальностей коледжу посіли 2 місце у Всеукраїнському турнірі з фінансової грамотності «FINCUP-2022», студенти спеціальності інженерія програмного забезпечення зайняли призові місця регіонального туру міжнародної студентської олімпіади з програмування ІСРС-2023, студентки 2 курсу посіли призові місця обласного етапу ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка.

Щороку студенти Коледжу, які мають досягнення в науковій, громадській та освітній діяльності, отримують іменні стипендії Президента та Верховної Ради України, матеріальну підтримку обдарованої молоді Запорізької міської ради.

photo_2023-10-31_13-48-33
DSC_4415

З початку повномасштабного вторгнення росії педагогічний колектив та студенти Коледжу долучилися до волонтерської діяльності: від роботи у волонтерських хабах до боротьби на інформаційному фронті. Свою згуртованість та єднання спільною метою мирного неба рідної України та найскорішої Перемоги Коледж реалізує у співпраці з Обласним центром патріотичного виховання молоді, волонтерськими та благодійними організаціями Запоріжжя.

Крізь історію Коледжу незмінними залишаються якість освіти, престижність спеціальностей, високі рейтингові показники діяльності, творчий потенціал педагогічного колективу, досягнення та перемоги здобувачів освіти.

Сьогодні в структурі коледжу працюють

економічне відділення

гуманітарне відділення

педагогчіне відділення

Період становлення освітнього закладу

місія та візія коледжу:

 • Коледж визначає свою місію як освітнього закладу заради майбутнього формування конкурентоспроможних фахівців для повоєнного відновлення держави та повноцінного представлення України в європейській спільноті.
 • Відповідно, візія Коледжу передбачає прагнення стати закладом фахової передвищої освіти з новими тенденціями розвитку національної та європейської освіти.

основні напрями діяльності коледжу:

  • освіта заради майбутнього;
  • технології заради майбутнього;
  • цінності заради майбутнього;


ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ» - освітній заклад заради майбутнього формування конкурентоспроможних фахівців для повоєнного відновлення держави та повноцінного представлення України в європейській спільноті.