Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

Нормативно-правові документи

 1.        Положення про коледж 

 2.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 3.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ   ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВСП «ЕПФК ЗНУ»

 4.        Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти “ЕПФК ЗНУ”

 5.        Положення про проведення практики студентів 

 6.        Положення про педагогічну раду

 7.        Положення про методичну раду

 8.        Положення про педагогічне відділення 

 9.        Положення про економічне відділення

 10.        Положення про гуманітране відділення

 11.        Положення про підготовче відділення

 12.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 13.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОНО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 14.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ “ЕКОНОМІКО -ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

 15.        Положення про стипендіальну комісію ЗНУ

 16.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧНОГО КОЛЕДЖУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 17.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТУ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ У ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 18.        ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧОГО КОЛЕДЖУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

 19.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 20.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

 21.        ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВСП «ЕПФК ЗНУ»

 22.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

 23.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ», ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

 24.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

 25.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-ВИХОВНУ КОМІСІЮ

 26.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ  ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 27.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

 28.        ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

 29.        Положення про центр кар’єрної підтримки 

 30.        Положення про атестаційну комісію

 31.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ У ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 32.        Кодекс академічної доброчесності