Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

Історія коледжу

Економіко-правничий коледж — це наймолодший структурний підрозділ Запорізького національного університету. Головною подією липня 2008 року стало отримання ліцензії МОНУ на надання освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету було створено наказом Міністерства освіти і науки України №188 від 17.03.2008 р.

Розташований за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Б.

Наказом ректора ЗНУ № 409-к від 06.07.2009 р. директором Економіко-правничого коледжу ЗНУ призначено викладача вищої категорії, викладача-методиста Грибанову Олену Євгенівну.

Економіко-правничий коледж є невідокремленим структурним підрозділом (без права юридичної особи) Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України, а також суб’єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, реалізації національних, міжнародних і регіональних освітніх, наукових, економічних програм, сприяння розвитку кадрового потенціалу, створення системи розвитку і самовдосконалення обдарованої учнівської молоді.

Коледж у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», Конституцією України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державний вищий навчальний заклад освіти, Статутом Запорізького національного університету та Положенням про Економіко-правничий коледж.

Період становлення навчального закладу з 2008-2011 роки – це ліцензування перших спеціальностей, з яких почали підготовку молодших спеціалістів:

«Правознавство»;

«Організація туристичного обслуговування»;

«Фінанси і кредит»;

«Бухгалтерський облік»;

«Організація виробництва»;

«Розробка програмного забезпечення».

У 2010 року здійснено перший набір абітурієнтів на спеціальність «Фізичне виховання», з 2011 року коледж готує молодих спеціалістів за спеціальностями «Соціальна робота» та «Видавнича справа та редагування», а з 2014 – молодших спеціалістів за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Забезпечення коледжу найкращими педагогічними кадрами взяли на себе факультети ЗНУ:

– фізичний – к.пед.н., доцент Андрєєв Андрій Миколайович, к.пед.н., доцент Ткаченко Світлана Петрівна.

– іноземної філології – к.пед.н. Надточій Наталія Олександрівна, к.ф.н. Чуян Світлана Олександрівна.

– філологічний – Данілкіна Олександра Василівна, к.ф.н., доцент Проценко Оксана Анатоліївна, к.ф.н., доцент Міколова Олександра Олександрівна, к.ф.н. Стасик Микола Васильович.

– фізичного виховання — майстер спорту, викладач вищої категорії Жестков Сергій Геннадійович.

– математичного — викладач вищої категорії Циммерман Геннадій Анатолійович.

– факультету менеджменту – к.н.з держ. управління, доцент Бікулов Дамір Тагірович.

– економічного – к.е.н. Переверзєва Анна Василівна.

– юридичного – к.юр.н. Ганзенко Олександр Олександрович, к.і.н., доцент Середа Анжела Миколаївна.

Зважаючи на потреби ринку праці, згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим Кабінетом Міністрів України у 2015 р., у коледжі здійснюється підготовка спеціалістів за десятьма спеціальностями:

«Інженерія програмного забезпечення»,

«Право»,

«Фінанси, банківська справа та страхування»,

«Облік і оподаткування»,

«Менеджмент»,

«Туризм»,

«Фізична культура і спорт»,

«Журналістика»,

«Соціальна робота»,

«Соціальна педагогіка».

Найважливішою метою діяльності коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств різних галузей виробництва, виходячи з потреб ринку праці в різних зонах України;
 • об’єднання матеріальної бази, інтелектуального потенціалу коледжу та Запорізького національного університету для більш ефективного їх використання.

Основні напрями діяльності коледжу:

 • підготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст;
 • надання повної загальної середньої освіти;
 • культурно-освітня, спортивно-оздоровча діяльність;
 • науково-методична та інформаційна діяльність, підготовка навчально-методичної, наукової літератури;
 • розробка інтегрованих освітньо-професійних програм і навчальних планів з метою впровадження ступеневої системи підготовки фахівців за відповідними напрямами підготовки згідно з отриманою ЗНУ ліцензією, а також науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Економіко-правничий коледж ЗНУ розташовується в навчальному корпусі № 2. Для більш ефективного забезпечення освітнього процесу та з метою раціонального упорядкування навчальних площ за Економіко-правничим коледжем ЗНУ закріплено 32 навчальні аудиторії, 5 кабінетів для адміністрації та педагогічного колективу, кабінет студентської ради, спортивні зали та використовується матеріальна база Запорізького національного університету.

Постійно укріплюється матеріальна база Економіко-правничого коледжу ЗНУ: проведено ремонт навчальних аудиторій, придбано нові меблі, сучасну мультимедійну техніку.

В Економіко-правничому коледжі ЗНУ використовується змішана система підбору кадрів. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну фахову освіту і використовується внутрішній кадровий резерв Запорізького національного університету.

Основні посади, які займають педагогічні працівники – це викладач, голова циклової комісії, завідувач відділенням, завідувач практикою, завідувач підготовчим відділенням, методист, заступник директора, директор.

В коледжі налагоджена система підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, яка забезпечує зростання педагогічної кваліфікації на рівні сучасних вимог.

Освіта в Економіко-правничому коледжі – це можливість подолати період адаптації до навчання у ВНЗ та отримати навички самостійної роботи, які потрібні в подальшому студентському житті. Адже студенти коледжу можуть продовжити навчання на старших курсах ЗНУ або працювати за обраною спеціальністю. В коледжі налагоджена співпраця з профільними кафедрами відповідних факультетів Запорізького національного університету – юридичного, економічного, математичного, фізичного виховання, журналістики, менеджменту, соціології та управління, соціальної педагогіки та психології, залучення провідних вчених та викладачів, зустрічі з деканами, участь студентів коледжу в наукових, навчально-виховних, культурно-громадських заходах факультетів. 90 % випускників Економіко-правничого коледжу ЗНУ продовжують навчання на старших курсах за відповідними напрямами Запорізького національного університету.

З 2013 року в Економіко-правничому коледжі ЗНУ діє впровадження Концепції вивчення іноземної мови з урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Переконливі перемоги студентів коледжу в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах і олімпіадах свідчать про надання освітніх послуг на достатньо високому рівні.

Серед студентів коледжу, які мають досягнення в науковій, громадській та освітній діяльності, є стипендіати іменних стипендій Президента України, Верховної Ради України. Щороку студенти коледжу отримують матеріальну підтримку обдарованої молоді Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя.

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів студенти Економіко-правничого коледжу ЗНУ отримують ґрунтовні знання під час навчально-виховного процесу і одержані знання дають змогу брати активну участь в науково-практичних проектах і конференціях.

Протягом 2012-2018 років на базі Економіко-правничого коледжу ЗНУ проводяться обласні етапи Всеукраїнських олімпіад з української мови, математики, інформатики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Запорізької області.

Студенти Економіко-правничого коледжу мають суттєві переваги:

 • навчатися за державним замовленням і отримувати стипендію;
 • отримати державний диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;
 • здобути освіту під керівництвом висококваліфікованих викладачів;
 • отримати престижну професію, що користується попитом на ринку праці та забезпечує кар’єрний зріст у майбутньому;
 • продовжити навчання на старших курсах Запорізького національного університету;
 • отримати вільний доступ до найбільшого бібліотечного фонду та безкоштовно користуватися інтернет-послугами;
 • вивчати додатково іноземні мови в Центрі інтенсивного вивчення іноземних мов і одержати сертифікат європейського зразка;
 • приєднатися до наукового, громадського, культурного, спортивного життя університету і коледжу.

Стати студентами коледжу по закінченню 9 класу прагнуть не лише абітурієнти з найвідоміших гімназій та ліцеїв нашого міста, а й з усіх районів області. Виявляють свою зацікавленість учні з Херсонської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Луганської областей. Вони мають можливість отримати разом із атестатом про повну середню освіту диплом молодшого спеціаліста. Студенти коледжу здобувають престижні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці та відповідають потребам регіону.

Педагогічний колектив складається з досвідчених і молодих, перспективних викладачів. Коледж не лише випускає фахівців для підприємств регіону, але й надає можливість для працевлаштування кращих випускників Запорізького національного університету. Кожен викладач використовує найсучасніші педагогічні технології; сумлінно, доцільно і творчо ставиться до навчально-виховного процесу, що забезпечує високий рівень ґрунтовної підготовки молодших спеціалістів.

Для Економіко-правничого коледжу важливо перейняти і підтримувати традиції Запорізького національного університету і водночас створювати власні, що і буде запорукою успішного майбутнього.