Про коледж

img_1488-min

img_4145-minЕкономіко-правничий коледж — це наймолодший структурний підрозділ Запорізького національного університету. Головною подією липня 2008 року стало отримання ліцензії МОНУ на надання освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету було створено наказом Міністерства освіти і науки України №188 від 17.03.2008 р.

Розташований за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б.

Наказом ректора ЗНУ № 409-к від 06.07.2009 р. директором Економіко-правничого коледжу ЗНУ призначено викладача вищої категорії, викладача-методиста Грибанову Олену Євгенівну.

Економіко-правничий коледж є невідокремленим структурним підрозділом (без права юридичної особи) Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України, а також суб’єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, реалізації національних, міжнародних і регіональних освітніх, наукових, економічних програм, сприяння розвитку кадрового потенціалу, створення системи розвитку і самовдосконалення обдарованої учнівської молоді.

Коледж у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», який набрав чинності 01.07.2014 р., Конституцією України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державний вищий навчальний заклад освіти, Статутом Запорізького національного університету та Положенням про Економіко-правничий коледж.

Найважливішою метою діяльності коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств різних галузей виробництва, виходячи з потреб ринку праці в різних зонах України;
 • об’єднання матеріальної бази, інтелектуального потенціалу коледжу та Запорізького національного університету для більш ефективного їх використання.

Основні напрями діяльності коледжу:

 • підготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст;
 • надання повної загальної середньої освіти;
 • культурно-освітня, спортивно-оздоровча діяльність;
 • науково-методична та інформаційна діяльність, підготовка навчально-методичної, наукової літератури;
 • розробка інтегрованих освітньо-професійних програм і навчальних планів з метою впровадження ступеневої системи підготовки фахівців за відповідними напрямами підготовки згідно з отриманою ЗНУ ліцензією, а також науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458600 від 05.08.2014 р.) Економіко-правничий коледж ЗНУ має всі необхідні засновницькі документи для здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

5.01010601 Соціальна педагогіка

5.01020101 Фізичне виховання

5.03030301 Видавнича справа та редагування

5.03040101 Правознавство

5.03050801 Фінанси і кредит

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03060101 Організація виробництва

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

5.13010101 Соціальна робота

5.14010301 Туристичне обслуговування

Відповідно до сертифікатів про акредитацію (серія НД-І № 0873489, серія НД-І № 0873492, серія НД-І № 0873490, серія НД-І № 0873491 від 25.02.2015 р.), рішень Державної акредитаційної комісії України (протокол №88 від 30.06.2011 р., протокол № 96 від 25.05.2012 р.) в Економіко-правничому коледжі визнані акредитованими спеціальності:

5.03040101 Правознавство

5.03050801 Фінанси і кредит

5.03050901 Бухгалтерський облік

Термін дії сертифікатів – до 01.07.2016 р..

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Термін дії сертифікату – до 01.07.2017 р.

Відповідно до сертифікатів про акредитацію (серія НД-І № 0854415, серія НД-І № 0854416 від 28.10.2014 р.), рішення Державної акредитаційної комісії України (протокол № 92 від 26.01.2012 р.) в Економіко-правничому коледжі ЗНУ визнані акредитованими спеціальності:

5.03060101 Організація виробництва

5.14010301 Туристичне обслуговування

Термін дії сертифікатів – до 01.07.2017 р.

Відповідно до сертифікату про акредитацію (серія НД-І № 0858216 від 02.07.2013 р.), рішення Державної акредитаційної комісії України (протокол № 104 від 30.05.2013 р.) в Економіко-правничому коледжі ЗНУ визнано акредитованою спеціальність:

5.01020101 Фізичне виховання

Термін дії сертифікату – до 01.07.2018 р.

Відповідно до сертифікатів про акредитацію (серія НД-І №0871027, серія НД-І № 0871028 від 05.08.2014 р.), рішення Державної акредитаційної комісії України (протокол № 110 від 08.07.2014 р.) в Економіко-правничому коледжі ЗНУ визнані акредитованими спеціальності:

5.03030301 Видавнича справа та редагування

5.13010101 Соціальна робота

Термін дії сертифікатів – до 01.07.2019 р.

Відповідно до витягу з рішення експертної ради (протокол № 71 від 17.02.2014 р.) Економіко-правничий коледж ЗНУ здійснює підготовку за спеціальністю 5.01010601 Соціальна педагогіка.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №458600 від 05.08.2014 р.) Економіко-правничий коледж ЗНУ здійснює підготовку до вступу у вищі навчальні заклади України з ліцензованим обсягом 150 осіб на рік.

Економіко-правничий коледж ЗНУ розташовується в навчальному корпусі № 2. Для більш ефективного забезпечення навчального процесу та з метою раціонального упорядкування навчальних площ за Економіко-правничим коледжем ЗНУ закріплено 32 навчальні аудиторії, 4 кабінети для адміністрації та педагогічного колективу, спортивні зали та використовується матеріальна база Запорізького національного університету.

Постійно укріплюється матеріальна база Економіко-правничого коледжу ЗНУ: проведено ремонт навчальних аудиторій, придбано нові меблі, сучасну мультимедійну техніку.

В Економіко-правничому коледжі ЗНУ використовується змішана система підбору кадрів. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну фахову освіту і використовується внутрішній кадровий резерв Запорізького національного університету.

Основні посади, які займають педагогічні працівники – це викладач, голова циклової комісії, завідувач відділенням, завідувач практикою, завідувач підготовчим відділенням, методист, заступник директора, директор.

В коледжі налагоджена система підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, яка забезпечує зростання педагогічної кваліфікації на рівні сучасних вимог.

В коледжі налагоджена співпраця з профільними кафедрами відповідних факультетів Запорізького національного університету – юридичного, економічного, математичного, фізичного виховання, журналістики, менеджменту, соціології та управління, соціальної педагогіки та психології, залучення провідних вчених та викладачів, зустрічі з деканами, участь студентів коледжу в наукових, навчально-виховних, культурно-громадських заходах факультетів.

З 2013 року в Економіко-правничому коледжі ЗНУ діє впровадження Концепції вивчення іноземної мови з урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Переконливі перемоги студентів коледжу в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах і олімпіадах свідчать про надання освітніх послуг на достатньо високому рівні.

Серед студентів коледжу, які мають досягнення в науковій, громадській та освітній діяльності, є стипендіати іменних стипендій Президента України, Верховної Ради України. Щороку студенти коледжу отримують матеріальну підтримку обдарованої молоді Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя.

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів студенти Економіко-правничого коледжу ЗНУ отримують ґрунтовні знання під час навчально-виховного процесу і одержані знання дають змогу брати активну участь в науково-практичних проектах і конференціях.

Протягом 2012-2016 років на базі Економіко-правничого коледжу ЗНУ проводяться обласні етапи Всеукраїнських олімпіад з української мови, математики, інформатики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Запорізької області.

Для забезпечення вимог ступеневої освіти випускники Економіко-правничого коледжу ЗНУ, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. 96 % випускників Економіко-правничого коледжу ЗНУ продовжують навчання на старших курсах за відповідними напрямами Запорізького національного університету.

Студенти Економіко-правничого коледжу мають суттєві переваги:

 • навчатися за державним замовленням і отримувати стипендію;
 • отримати державний диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;
 • здобути освіту під керівництвом висококваліфікованих викладачів;
 • отримати престижну професію, що користується попитом на ринку праці та забезпечує кар’єрний зріст у майбутньому;
 • продовжити навчання на старших курсах Запорізького національного університету;
 • отримати вільний доступ до найбільшого бібліотечного фонду та безкоштовно користуватися інтернет-послугами;
 • вивчати додатково іноземні мови в Центрі інтенсивного вивчення іноземних мов і одержати сертифікат європейського зразка;
 • приєднатися до наукового, громадського, культурного, спортивного життя університету і коледжу.

Якщо Ви бажаєте отримати інформацію про умови для зарахування в Економіко-правничий коледж – відвідайте сторінку “Абітурієнту