012 Дошкільна освіта

Код та найменування спеціальності – 012 Дошкільна освіта

Рівень вищої освіти – початковий рівень вищої освіти та п’ятий кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій.

Спеціалізації:

  •  вчитель іноземної мови в дошкільному закладі
  •  вчитель інформатики в дошкільному закладі
  •  інструктор з фізичної культури в дошкільному закладі
  • асистент вчителя інклюзивного класу

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник

може займати відповідну первинну посаду – вчитель з дошкільного виховання.