Циклова комісія філологічних дисциплін

08IwqEnoHeIСучасне українське суспільство, послуговуючись державною українською мовою у будь-яких сферах життя, прагне до високого рівня культури особистого і фахового мовлення.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії філологічних дисциплін полягає у підвищенні рівня мовленнєвої культури студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах. Своїм завданням вважаємо навчити студентів застосовувати набуті в школі знання з теорії і практики філологічних дисциплін для мовного вираження свого майбутнього фаху.

RCm10HUgAF0Робота циклової комісії філологічних дисциплін також спрямована на підвищення психологічної культури молоді. Якісно підготовлені виховні заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх мовленнєво-комунікативної компетентності, наукового світогляду, а також багатогранному самовираженню молодої людини в сучасному світі.

Члени комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації навчання, активно впроваджують на заняттях інноваційні та інтерактивні технології, творче застосування яких сприяє поліпшенню навчання студентів, їхньої зацікавленості та успішності.Також у центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема вивчення та узагальнення досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій тощо. Під час навчання студенти повинні заглиблюватися в атмосферу творчості, пошуку нового, виробляти нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності – все це сприяє належній підготовці майбутнього висококваліфікованого фахівця.

jdwD8puuq3YОкремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота. Циклова комісія сприяє організації методичної роботи, проведення предметних тижнів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо. Викладачі – філологи сприяють творчим пошукам студентів, які створюють власні поезії. Неодноразово студенти коледжу були призерами Міжнародного конкурсу з української мови  ім. П. Яцика, Мовно – літературного  конкурсу  ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови.

  Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін здійснюють підготовку майбутніх спеціалістів з таких дисциплін:

 • українська мова;
 • українська мова за професійним спрямуванням;
 • українська література;
 • світова література;
 • історія світової літератури;
 • історія української літератури;
 • сучасна українська мова і практична стилістика;
 • фольклор і давня література;
 • діловодство;
 • кадрове діловодство.

Труш Н.В.

Голова комісії: Труш Н.В. – викладач української мови та літератури, вища  категорія.

Члени комісії:

 1. 1. Артеменко О.В. – викладач філологічних дисциплін, вища категорія, викладач-методист.
 2. Висоцька Я.С. – викладач української літератури, перша категорія.
 3. Горлач В.В. – викладач зарубіжної літератури, вища категорія, викладач-методист.
 4. Данілкіна О.В. – викладач української мови та літератури, перша категорія.
 5. Драєвська Я.М. – викладач діловодства, кадрового діловодства, друга категорія.
 6. Назаренко І.О. – викладач української мови та літератури, к.філол. н., вища категорія, викладач-методист.
 7. Петренко О.І. – викладач зарубіжної літератури, вища категорія.
 8. Гриценко О.В. – викладач української мови та літератури, к.філол. н.
 9. Федючок І.З. – викладач зарубіжної літератури, вища категорія.

Добавить комментарий