Циклова комісія фізичного виховання та здоров’я людини

У наш час особливо гостро постає проблема особистості людини, формування її як індивідуальності. Потребують уваги питання, які стосуються людського прагнення до самовдосконалення. Формування високодуховної особистості допоможе людині визначитися в сучасному світі.

Для того, щоб вищий навчальний заклад зміг давати не тільки знання, а й максимально сприяв становленню особистості студента, зміст вузівської освіти не може формуватися лише на основі науки. Він повинен відображати різні сфери духовної культури, у тому числі й фізичної.

Залучення людини до здорового способу життя потрібно починати із формування в неї мотивації до здоров’я. Турбота про здоров’я, його зміцнення мають стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють і контролюють  спосіб життя людини. Ніякі пропозиції, накази, покарання не можуть примусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти й зміцнювати власне здоров’я, якщо все це не підкріплено власною мотивацією.

Фізичне виховання в коледжі є одним із найважливіших компонентів виховання студентів, формування фізичного та психологічного здоров’я, підготовки до подальшої професійної діяльності. У складі комісії працюють 4 викладача Економіко-правничого коледжу, з них вищої категорії – 1, першої категорії – 2, другої категорії – 1, та викладачі Запорізького національного університету.

Робота викладачів циклової комісії фізичного виховання та здоров’я людини представлена у таких напрямках :

 • навчально-методична ;
 • спортивно-масова ;
 • фізкультурно-оздоровча.

Основними завданнями циклової комісії є :

 • виховання вольових і фізичних якостей : швидкості,спритності, сили, витривалості,гнучкості ;
 • виховання у студентів інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом ;
 • прищеплення навиків до здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок ;
 • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту ;
 • сприяння правильному розвитку і загартуванню організму ;
 • формування мотивації та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя ;

Висока якість викладання досягається за рахунок впровадження в навчальний процес останніх досягнень в галузі фізичної культури і спорту,широкого застосування принципів здорового способу життя. Навчальний процес організований з врахуванням фізичної та функціональної підготовки студентів.

З метою підвищення професійного рівня викладачі комісії постійно приймають участь в науково-теоретичних та методичних семінарах коледжу, виступають за засіданнях обласних методичних об’єднань. Викладачі працюють над створенням та поповненням матеріально-технічної бази коледжу.

Протягом навчального року постійно проводяться змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашок та ряд заходів спортивної тематики. Спортивне життя коледжу та кращих спортсменів можна переглянути на сайті

Щорічно студенти коледжу приймають активну участь в обласній першості серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Під керівництвом викладачів циклової комісії наші студенти неодноразово ставали переможцями та призерами цих змагань.

Циклова комісія постійно проводить тижні популяризації спеціальності фізичне виховання та здорового способу життя, дні здоров’я, які дають свої позитивні результати, адже до цих змагань залучається все більше молоді, а це означає що більшість юнаків та дівчат ведуть здоровий спосіб життя.

Голова комісії: Петрова Г.М. – викладач фізичної культури та фізичного виховання, вища категорія, викладач-методист.

Члени комісії:

 1. Бєлоус А.О. – викладач фізичного виховання, історії фізичної культури, теорії та методики плавання, вища категорія.
 2. Багорка А.М. – викладач теорії та методики гімнастики, друга категорія.
 3. Дорошенко В.В. – викладач гігієни та гігієни фізичних вправ, к. н. з фіз. вих.
 4. Калюжна А. В. – викладач фізичного виховання, перша категорія.
 5. Караулова С.І. – викладач теорії та методики легкої атлетики, к.н. з фіз. вих., майстер спорту.
 6. Лукоянова К.В. – викладач фізичного виховання, к.пед.н. вища категорія.
 7. Тоцький А.А. – викладач фізичного виховання, перша категорія.
 8. Кузьміна М.А. – викладач біології, безпеки життєдіяльності, основи охорони праці, друга категорія.

Особливості організації самостійної роботи студентів з ФВ у ВНЗ (документпрезентація)

Добавить комментарий