Циклова комісія природничих дисциплін та туризму

Наша циклова комісія природничих дисциплін та туризму вже має, хоча і не велику, але все ж свою історію. Початок існування циклової комісії датується 2008 — 2009 роками – з моменту створення Економіко–правничого коледжу.

Розпочинала свою роботу циклова комісія під назвою циклової комісії фізичної культури та туризму. У період з 2009 — 2010 років циклову комісію очолювала – Інна Олександрівна Денисенко — викладач кафедри теорії та методики фізичної культури та туризму Запорізького національного університету.

У 2010 році було здійснено перший набір абітурієнтів на спеціальність «Туристичне обслуговування», тому наша циклова комісія отримала нову назву — циклова комісія туристичного обслуговування. У період 2011 – 2012 років очолював циклову комісію туристичного обслуговування – Євген Геннадійович Бортников – доцент кафедри теорії і методики фізичної культури і туризму, кандидат геолого-мінералогічних наук.

У 2013 році шляхом об’єднання циклових комісій природничих та туристичних дисциплін циклова комісія продовжила своє існування в новій якості — циклової комісії туризму та природничих дисциплін. Можна вважати це знаковою подією, тому що нашою державою оголошено курс на формування екологічної культури майбутніх фахівців всіх спеціальностей.  

На даний час циклову комісію очолює – Олена Вікторівна Прилипко, викладач туристичних та медико-біологічних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач – методист.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу та університету, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів. 

Це такі  викладачі як: 

Вітчинкіна Яніна Станиславівна – викладач географії та туристичних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Парій Світлана Борисівна, викладач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, викладач туристичних дисциплін, категорії спеціаліст 

Попкова Марина Анатоліївна – аспірант, викладач біології та природничих дисциплін, викладач першої категорії, 

Учуєва Ольга Володимирівна – викладач біології, хімії, медико-біологічних дисциплін,викладач вищої категорії, викладач – методист. 

Шпуганич Ірина Геннадіївна – викладач фізики, викладач другої категорії. 

Важливе місце в роботі викладачів займає методичне забезпечення дисциплін, що дозволяє досягти високого рівня викладання природничих та туристичних дисциплін. Викладачами впроваджуються нові педагогічні технології, що дозволяють добитися добрих результатів навчання. Викладачі циклової комісії Попкова М.А., Учуєва О.В., Шпуганич І.Г. одними з перших почали використання сучасної комп’ютерної смарт — технології за допомогою якої в мультимедійних аудиторіях проводяться не тільки поточні заняття, але і здійснюється перевірка здобутих знань на протязі всього часу навчання. Результатом використання комп’ютерних технологій проведення державного екзамену здійснюється не тільки у формі усної відповіді, але і у формі комп’ютерного тестування. 

За останні роки активізувалася дослідницька робота викладачів зі студентами — стало традицією проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Молода наука», в якій беруть участь групи студентів всіх викладачів циклової комісії. З метою поглиблення знань з навчальних дисциплін, в рамках декади циклової комісії, кожного року проводяться різноманітні заходи — студентські конференції, інтелектуальні ігри, круглі столи, виставкові та презентаційні покази.

Діяльність викладачів циклової комісії, націлена на забезпечення високого рівня професіоналізму та кваліфікації майбутніх спеціалістів з туристичного обслуговування. Викладання спеціальних туристичних дисциплін забезпечується представниками вищої педагогічної школи, досвідченими фахівцями, більшість з яких, мають наукові ступені та звання, є авторами наукових праць, нагороджені грамотами та подяками Міністерства освіти України, ректорськими винагородами.

Кожен викладач циклової комісії – має високий інтелектуальний потенціал, організаторські та педагогічними здібності. Але всіх їх об’єднує любов до підростаючого покоління, відданість справі, почуття відповідальності та обов’язку. Викладачі циклової комісії мають великий досвід роботи, навчили та виховали не одне покоління студентів-молодших спеціалістів туристичного обслуговування, які працюють у туристичній сфері не тільки в Україні, але і за її межами. Прищеплена любов до майбутньої професії, спонукає наших студентів продовжувати навчання на кафедрі туризму Запорізького національного університету.

Голова комісії:

ПрилипкоПрилипко Олена Вікторівна – викладач технології і організації туристичної діяльності, спортивного туризму, основ валеології, екології, основ медичних знань, фізіології людини, вища категорія

 

 

 

 

 

Члени комісії:

 1. Вітчинкіна Я.С. – викладач географії туризму в Україні, рекреаційної географії, рекреології, вища категорія, викладач-методист.
 2. Гречка А.І. – викладач географії, вища категорія, старший вчитель.
 3. Парій С.Б. – викладач туристичних дисциплін, спеціаліст.
 4. Шпуганич І.Г. – викладач фізики, друга категорія.
 5. Учуєва О.В. – викладач біології, хімії, захисту відчизни, вища категорія, викладач-методист.
 6. Бортников Є.Г. — викладач туристичних дисциплін, кандидат геологічних наук
 7. Мозговий О.I. — викладач туристичних дисциплін, спеціаліст
 8. Безкоровайна Л.В. — викладач туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук
 9. Конох О.Є. — викладач туристичних дисциплін, кандидат наук з фізичниго виховання та спорту
 10. Конох А. П. — викладач туристичних дисциплін, д.пед.н.
 11. Криволапов Є.А — викладач туристичних дисциплін,спеціаліст

Добавить комментарий