Циклова комісія природничих дисциплін та туризму

Наша циклова комісія природничих дисциплін та туризму вже має, хоча і не велику, але все ж свою історію. Початок існування циклової комісії датується 2008 — 2009 роками – з моменту створення Економіко – правничого коледжу.

Розпочинала свою роботу циклова комісія під назвою циклової комісії фізичної культури та туризму. У період з 2009 — 2010 років циклову комісію очолювала – Інна Олександрівна Денисенко — викладач кафедри теорії та методики фізичної культури та туризму Запорізького національного університету.

У 2010 року було здійснено перший набір абітурієнтів на спеціальність «Фізичне виховання», тому наша циклова комісія отримала нову назву — циклова комісія туристичного обслуговування. Очолював циклову комісію туристичного обслуговування у 2011 – 2012 роках – Євген Геннадійович Бортников – доцент кафедри теорії і методики фізичної культури і туризму, кандидат геолого-мінералогічних наук.

У 2013 році шляхом об’єднання циклових комісій природничих та туристичних дисциплін циклова комісія продовжила своє існування в новій якості — циклової комісії природничих дисциплін та туризму. Можна вважати це знаковою подією, тому що нашою державою оголошено курс на формування екологічної культури майбутніх фахівців всіх спеціальностей. На даний час циклову комісію очолює – Олена Вікторівна Прилипко, викладач вищої категорії.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу та університету, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів. Це такі викладачі природничих дисциплін як: Світлана Петрівна Ткаченко – викладач фізики, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач вищої категорії, старший викладач ЗНУ; Ольга Володимирівна Учуєва – викладач біології, хімії, викладач вищої категорії; Шпуганич І.Г. – викладач фізики, викладач категорії спеціаліст; Ткач Є.В. – викладач екології, викладач категорії спеціаліст.

На цикловій комісії природничих дисциплін та туризму проводиться також і підготовка майбутніх фахівців – молодших спеціалістів – з туристичного обслуговування. Діяльність викладачів туристичних дисциплін націлена на забезпечення високого рівня професіоналізму та кваліфікації майбутніх спеціалістів з туристичного обслуговування. Викладання спеціальних туристичних дисциплін забезпечується представниками вищої педагогічної школи, досвідченими фахівцями, більшість з яких, мають наукові ступені та звання, є авторами навчальних підручників та наукових праць, розробниками програмного забезпечення навчальних дисциплін професійної підготовки напряму «Туристичне обслуговування».

Туристичні дисципліни в коледжі викладають такі педагоги як: Яніна Станиславівна Вітчинкіна – викладач географії туризму в Україні, рекреаційної географії, рекреології, вища категорія, викладач-методист; Інна Олександрівна Денисенко – викладач туристичного країнознавства, , програмного туризму, організації обслуговування туристів в готелях; Олена Євгеніївна Конох – викладач організації харчування туристів, кандидат наук з фізичного виховання та спорту; Світлана Борисівна Парій – викладач безпеки туризму, туризму та спортивного орієнтування, категорії спеціаліст; Олена Вікторівна Прилипко – викладач технології і організації туристичної діяльності, спортивного туризму,організації екскурсійного обслуговування, історії туризму, основ валеології, основ медичних знань, фізіології людини, спеціаліст вищої категорії.

Викладачами впроваджуються нові педагогічні технології, що дозволяють добитися добрих результатів навчання. Викладачі циклової комісії одними з перших почали використання сучасних технічних засобів навчання. За допомогою комп’ютерних технологій в мультимедійних аудиторіях проводяться не тільки поточні заняття, але і здійснюється перевірка здобутих знань на протязі всього часу навчання. Це особливо важливо для контролю знань перед випуском фахівців з туристичного обслуговування. Для цього організовано проведення державного екзамену не тільки у формі усної відповіді, але і у формі комп’ютерного тестування. Так проведені інтернет — іспити показали 95-100% якості успішності. Викладачі циклової комісії мають великий досвід роботи, випустили не одне покоління студентів-спеціалістів туристичного обслуговування, які працюють у туристичній сфері не тільки в Україні, але і за її межами.

Останні роки активізувалася дослідницька робота викладачів зі студентами — стало традицією проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Молода наука », в якій беруть участь групи студентів всіх викладачів циклової комісії. З метою поглиблення знань з навчальних дисциплін, в рамках тижня циклової комісії, кожного року проводяться інформаційні години, студентські конференції, інтелектуальні ігри.

Важливе місце в роботі викладачів займає методичне забезпечення дисциплін, що дозволяє досягти високого рівня викладання предметів. Викладачі активно працюють над створенням новітніх навчальних посібників та підручників. Багато гідних методичних робіт викладачів було рекомендовано для грифування У цикловій комісії працюють досвідчені викладачі, удостоєні звань за свої заслуги у педагогічній діяльності. Викладачі циклової комісії нагороджені грамотами та подяками Міністерства освіти України, ректорськими винагородами.

Кожен викладач циклової комісії – має високий інтелектуальний потенціал, організаторські та педагогічними здібності. Але всіх їх об’єднує любов до підростаючого покоління, відданість справі, почуття відповідальності та обов’язку.

Голова комісії:

ПрилипкоПрилипко Олена Вікторівна – викладач технології і організації туристичної діяльності, спортивного туризму, основ валеології, екології, основ медичних знань, фізіології людини, вища категорія

 

 

 

 

 

Члени комісії:

 1. Вітчинкіна Я.С. – викладач географії туризму в Україні, рекреаційної географії, рекреології, вища категорія, викладач-методист.
 2. Гречка А.І. – викладач географії, вища категорія, старший вчитель.
 3. Парій С.Б. – викладач туристичних дисциплін, спеціаліст.
 4. Шпуганич І.Г. – викладач фізики, друга категорія.
 5. Учуєва О.В. – викладач біології, хімії, захисту відчизни, вища категорія, викладач-методист.
 6. Бортников Є.Г. — викладач туристичних дисциплін, кандидат геологічних наук
 7. Мозговий О.I. — викладач туристичних дисциплін, спеціаліст
 8. Безкоровайна Л.В. — викладач туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук
 9. Конох О.Є. — викладач туристичних дисциплін, кандидат наук з фізичниго виховання та спорту
 10. Конох А. П. — викладач туристичних дисциплін, д.пед.н.
 11. Криволапов Є.А — викладач туристичних дисциплін,спеціаліст

Добавить комментарий