Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

Циклова комісія математичних дисциплін та програмного забезпечення

                                 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе

                                 розв’язувати всі задачі, що ставляться перед нею,

                                 але сама жодної задачі не придумає.

                                                                                         А. Ейнштейн

Голова комісії:

Члени комісії:

 1. Баркова Ю.О. – викладач інформатики, спеціаліст.
 2. Борисовька Ю.О. – викладач дисциплін програмування, спеціаліст.
 3. Дячкова В.Б. – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач методист.
 4. Зіновєєв І.В. – викладач математичного аналізу, к.ф.-м.н.
 5. Калюжняк А.В. – викладач інформаційно-комп’ютерних дисциплін, спеціаліст.
 6. Камінська Ж.К, – викладач інформаційно-комп’ютерних дисциплін, спеціаліст.
 7. Кирилова І.О. – викладач інформатики, перша категорія.
 8. Лимаренко Ю.О.– викладач дисциплін програмування, к.т.н., доцент.
 9. Миранова Н.О. – викладач, керівник дипломних робіт, к.т.н., спеціаліст.
 10. Полюга С.І. – викладач дисциплін програмування, к.ф.-м.н.
 11. Смолянкова Т.М. – викладач математики, спеціаліст.
 12. Фоменко Г.М. – викладач математики та інформатики, спеціаліст.
 13. Ходаковська А.В. – викладач вищої математики, перша категорія.
 14. Циммерман Г.А. – викладач дисциплін програмування, вища категорія, викладач-методист.
 15. Швидка С.П. – викладач математичних дисциплін , к.ф.-м.н., спеціаліст.

Метою діяльності циклової комісії є здійснення науково-методичного забезпечення навчального процесу згідно з вимогами професійно-освітніх програм підготовки фахівців, вивчення та розповсюдження передового досвіду навчання і виховної роботи, розвиток навичок активної самостійної роботи викладачів над підвищенням свого професійного рівня.

У підготовці молодших спеціалістів викладачі предметної циклової комісії використовують активні методи і форми навчання. Для розвитку творчого професійного мислення широко практикуються проблемні методи:

 • евристичні бесіди,
 • навчальні дискусії,
 • моделювання практичних ситуацій,
 • пошукові роботи;
 • самостійна робота з додатковою літературою, аналіз ситуаційних завдань, тести, ділові ігри тощо.

Всі викладачі циклової комісії мають відповідну фахову освіту, володіють глибокими професійними знаннями, здатні забезпечити підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів. До роботи у цикловій комісії залучено 15 викладачів, з них 4 викладачі, які мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 8 – кандидати наук, 3 – викладач І категорії. Педагогічне звання «викладач-методист» мають 2 викладачів.

Попит на фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення щодня зростає. Банки, інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в конкурентноспроможних висококваліфікованих фахівцях цієї галузі.

Студенти Економіко-правничого колледжу ЗНУ, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію техніка-програміста.

Технік-програміст повинен знати фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання математичного апарату у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей, фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації, які застосовуються в ЕОМ, архітектуру ЕОМ і комп’ютерних мереж, основи мови програмування.

До основних напрямів навчання на сьогодні належать:

 • архітектура комп’ютерів;
 • операційні системи;
 • процедурне та об’єктно-орієнтоване програмування;
 • програмування архітектури клієнт-серверної системи;
 • технологія програмування та створення програмних продуктів;
 • інструментальні засоби візуального програмування;
 • комп’ютерні мережі;
 • організація баз даних;
 • web-дизайн;
 • web–технології;

Для підготовки фахівців зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» у Економіко-правничому коледжі ЗНУ існує необхідна методична та матеріально-технічна база. До послуг студентів 4 просторі комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, інші спеціалізовані кабінети та лабораторії, в яких встановлено програмне забезпечення для оволодіння навичками програмування Net Beans IDE, Qt,Microsoft Visual Studio 2012 Express, Cisco Packet Tracer, Dia, Java Development Kit, MySQL Server, Pascal Free, WAMP Open Server, Eclipce, Lasarus.