072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит

Кваліфікація: Молодший спеціаліст з фінансів та кредиту

Сфера діяльності: державні, комерційні, банківські структури, податкові служби, інвестиційні і страхові компанії, оціночні, рієлтерськіфіннсово-консалтингові фірми, контрольно-ревізійні служби, пенсійні фонди, державні комісії з цінних паперів і фондових ринків.

Функції фахівця: планування та управління фінансовими потоками.

Посади: брокер, дилер цінних паперів, кредитний інспектор, інспектор-ревізор, біржовий маклер, інспектор з контролю за цінами, інспектор з експорту, страховий агент, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, контролер-оператор, старший контролер-касир, старший контролер-оператор.

Випускник підготовлений для участі у фінансово-економічній та інвестиційній діяльності на підприємствах різних форм власності,  здійснення фінансового контролю у сфері креди-тування, для роботи з юридичними й фізичними особами у сфері грошового ринку. Молодший спеціаліст виконує такі функції: обліково-статистичну, організаційну, планову, контрольну.