017 Фізична культура і спорт

Освітня програма: фізичне виховання

Кваліфікація: викладач фізичного виховання

Сфера діяльності: федерації, клуби, збірні команди, спортивні дитячо-юнацькі школи, державні, муніципальні та суспільні організації, фізкультурно оздоровчі й реабілітаційні центри, лікувально- профілактичні заклади, санаторії, будинки відпочинку, фізкультурно-оздоровчі структури національних парків і рекреаційних земель, туристичні клуби.

Функції фахівця: проведення занять з фізичного виховання, фізичної культури та спорту, організаційна робота.

Посади: методист-інструктор фізичного виховання в дошкільних та шкільних навчальних закладах, інструктор з фізичної культури на підприємствах, в місцях массового відпочинку населення, працівник державних і громадських установ, що керують розвитком фізичної культури та спорту, працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів.

Випускник залучає громадян різних вікових ктегорій до видів діяльності, спрямованих на формування здорового способу життя. Підготовка молодших спеціалістів з фізичного виховання передбачає вивчення ними, поруч із такими фундаментальними дисциплінами, як анатомія, фізіологія, гігієна, педагогіка, психологія, теорія і методика фізичного виховання, дисциплін спрямованих на формування якостей менеджера, аніматора у фізичній культурі та спорті.