Студрада

Студентське самоврядування у коледжі — невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

У студентському самоврядуванні ЕПК ЗНУ беруть участь особи, які навчаються у коледжі на денній формі навчання. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
 • академічний сектор – спрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу, бере участь в організації науково-дослідної роботи;;
 • культурно-масовий сектор – займається питаннями культурно-масової роботи, організовує виховну роботу серед студентів;
 • побутовий сектор – вирішує питання з вдосконалення побуту у гуртожитках;
 • профорієнтаційної сектор – займається рекламою коледжу;
 • спортивний сектор – вирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту, співпрацює з спортивним клубом ЗНУ;
 • інформаційний сектор – організовує інформаційне забезпечення діяльності Студентської Ради коледжу.

Добавить комментарий