Студенти коледжу прослухали лекцію з теми «Правники – суспільству»

Новини коледжу

Зустріч відбувалася 13 грудня у Юридичній клініці ЗНУ для студентів 1 курсу спеціальності право. Старший лаборант кафедри історії і теорії держави та права ЗНУ Олеся Алімова представила студентам кандидата юридичних наук, доцента кафедри історії і теорії держави та права Олександра Ганзенка, який розповідав про мету діяльності юридичних клінік. Це — забезпечення практичної підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів допрофесійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем, а також їх завдання: забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії; надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям; проведення правопросвітницької роботи. Студенти дізналися і про принципи діяльності юридичних клінік в Україні: законність; об’єктивність; безвідплатність надання правової допомоги; повне інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки; конфіденційність; компетентність та добросовісність. Було визначено і методи діяльності юридичних клінік: застосування інтерактивних методик; безпосередня участь студентів у реальній юридичній практиці під керівництвом викладів або(та) фахівців практиків. До роботи у клініці можуть залучатися лише студенти юридичних вищих навчальних закладів чи факультетів, які пройшли конкурсний відбір. У роботі з клієнтом студенти повинні дотримуватись конфіденційності та правил етики, прийнятих юридичною клінікою. Кожен студент-консультант повинен звітуватися про проведену по справі роботу. Всі підготовлені студентом проекти консультацій та правових документів вручаються клієнту після погодження їх з викладачем-куратором.

Також було зазначено про довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid, спрямовану на підвищення правової свідомості та освіченості населення, де Ви можете знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань. Кожна людина, маючи лише доступ до Інтернету, може отримати правову консультацію через довідково-інформаційну платформу WikiLegalAid.

Студенти отримали величезне задоволення від лекції, яка надала можливість стати на крок ближче до професії, дізнатися нову інформацію про структурний підрозділ факультету, за допомогою якого студенти набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги.

Аліна Пирожкова

Добавить комментарий