231 Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна робота

Кваліфікація: Соціальний працівник(допоміжний персонал)

Сфера діяльності: органи самоврядування, система служб соціального обслуговування й допомоги населенню, установи та організації, заклади освіти, органи охорони здоров`я й соціальної допомоги, пенітенціарна система, реабілітаційні центри, благодійні фонди, представництва та філії міжнародних організацій.

Функції фахівця: виявлення та реєстрація громадян, що потребують соціальної допомоги, планування роботи щодо організації соціальних послуг, ведення особових справ громадян, організація діяльності груп самодопомоги, організація праці в соціальній сфері, психологічної підтримки організації й координації роботи із соціальної адаптації та реабілітації клієнтів.

Посади: соціальний працівник, соціальний інспектор, фахівець у галузі соціального захисту населення, фахівець з вирішення конфліктів, асистент соціального педагога, асистент логопеда, фахівець з організації дозвілля, координатор благодійного фонду, волонтер. Випускники цієї спеціальності — це фахівці в галузі соціального управління. Вони досліджують соціальне становище, визначають проблеми громади, сім’ї або окремої людини, реалізують заходи, необхідні для їх вирішення.