Підсумкова конференція по результатам пропедевтичній практики

Новини коледжу

Пропедевтична практика (ознайомча) проходила з 13.01 по 19.01.2020.Студенти відвідали 12годин
лекційних занять, 16 – практичних,та 2 колективні перегляди.
Високі вимоги сучасного життя до стану здоров’я підсилюють значення фізичної культури як оздоровчого
фактора. Велика кількість досліджень,присвячених проблемі фізичного виховання, доводить
незадовільність існуючої системи фізичного виховання. І от саме зараз є актуальним питання про
впровадження дидактичних технологій , які передбачають якісно новий спосіб розуміння людини у світі.
Саме принцип здоров’яцентризму став провідним у процесі розробки та апробації інноваційної програми
«Школа розумного руху» з фізичного виховання дітей у системі «ЗДО-Початкова школа» Аксьонової О.П.
Саме з цією програмою знайомили студентів протягом усього періоду практики.
Чому саме ця програма? Мабуть тому,що у ній прості питання , знайомі кожній дитині, мають зрозумілі
відповіді .Бо педагогічними цілями інноваційної програми «Школа розумного руху» є:
=Виховання позитивного ставлення дітей до занять фізичною культурою, інтересу та спрямувань на
особисте самовдосконалення;
=Формування вміння кожної дитини контролювати свій психофізичний стан;
=Засвоєння на заняттях і використання дітьми в повсякденній діяльності прийомів і методів відновлення
сил,станів, почуттів засобами фізичної культури,спорту.
А педагогічними завданнями програми є створення умов , які забезпечують:
=Навчання кожної дитини ставати самим собою,не дивлячись на інших;
=опанування простору власних рухових дій;
=формування універсальних рухових здібностей кожної дитини.
Отже спираючись на вищесказане , студенти об’єднувалися у невеличкі групи , за обраною фізичною
якістю (сила,спритність,швидкість,гнучкість,витривалість) і працювали далі у командах на досягнення
спільного результату.
Студенти мали змогу на практичних заняттях створювати способи вирішення рухових завдань ,
спрямовані на адаптацію учнів до стресогенних факторів процесу навчання ( рухові вправи з завданнями з
різних учбових предметів), адекватність фізичного навантаження і його дозування залежно від
індівідуальних особливостей кожного учня ( виконання вправ у своєму темпі…).
Складання конспекту заняття , проведення цього заняття –не легке завдання , але більшість студентів
впорались, та ще й проявили творчість. Перегляди занять у школі та садочку допомогли їм зрозуміти та
порівняти аспекти традиційної педагогіки ( як вони займались самі у дитинстві) та сучасної розвивальної
технології.
Тож впевнені,що цей досвід допоможе студентам поступово вийти на оновлену методику фізичного
виховання дітей і підлітків у системі перспективності та наступності.

 

Залишити відповідь