ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА В 2017 РОЦІ

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
2. Копія свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;;
3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
4. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2016-2017 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
5. Медична довідка за формою 086-о (при вступі на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”. Медичний огляд має бути проведений не пізніше 30 червня 2017 року).
6.Копія довідки про щеплення
7. 4 кольорові фотокартки 3х4;

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Також вступники подають документи, які підтверджують їх право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 (за наявності)