НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ!

Новини коледжу

Варто нагадати, що згідно Закону України «Про фахову передвищу
освіту» від 06 червня 2019 року в Економіко-правничому коледжі
Запорізького національного університету, як фаховому коледжі, буде
здійснюватися набір на навчання за освітньо-професійним ступенем
молодший бакалавр. У 2020 році Економіко-правничий коледж ЗНУ разом з
10 традиційними освітніми програмами розпочинає набір за двома новими —
012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.
Вступник, що обрав для себе шлях педагога, зможе обирати також
спеціалізації:
 іноземна мова;
 інформатика;
 фізична культура;
 асистент вчителя інклюзивного класу.
Навчання фахівців триватиме 3 роки та 10 місяців. Вступні
випробування: українська мова і математика.
Випускник буде здатен виконувати зазначену в Національному
класифікаторі України («Класифікатор професій» ДК 003:2010) професійну
роботу і обіймати відповідну первинну посаду за категоріями: вчитель із
початкової освіти, культорганізатор дитячих позашкільних закладів, асистент
соціального вихователя по роботі з дітьми-інвалідами, асистент вчителя-
дефектолога, асистент педагога-валеолога, вихователь, викладач початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
У Концепції освітньої діяльності відзначено, що ліцензія ЕПК в галузі
фахової передвищої освіти стосується галузі знань «Освіта/Педагогіка».
Йдеться про отримання диплома освітньо-професійного ступеня молодший
бакалавр. Тож тепер в Економіко-правничому коледжі ЗНУ зможуть готувати
фахівців із новим типом мислення. Вони будуть здатні забезпечити
планування і здійснення освітнього процесу, створення освітнього

середовища, навчання і виховання учнів в освітньому процесі та родині за
принципами Нової української школи.
У той же час, фахівці Економіко-правничого коледжу ЗНУ врахували й
той факт, що реалії сучасності вимагають від майбутнього вчителя бути
інтелектуально розвинутим та соціально активним, застосовувати
різноманітні педагогічні технології й засоби для здійснення професійних
функцій. Тож до переліку основних компетентностей, якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти, в ЕПК включили чимало важливих вимог.
Йдеться і про інтегральну компетентність, тобто здатність розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-
педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних
положень і методів педагогіки, психології та окремих методик навчання й
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Крім того,
важливими лишатимуться й загальні компетентності.
Студенти вчитимуться оволодівати сучасними знаннями, зокрема,
інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками,
технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;
оперуватимуть чинним нормативним забезпеченням початкової освіти. Вони
зможуть діяти на основі принципів і норм етики, правил культури поведінки
у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та
національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів
педагогічної етики (професійної етики вчителя початкової школи).
Як результат, фахівці будуть готові вдосконалювати і розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень, прагнути морального і
фізичного вдосконалення своєї особистості.
Познайомитися з особливостями викладання в Економіко-правничому
коледжі ЗНУ можна 1 лютого в День відкритих дверей о 10:00.

Добавить комментарий