На допомогу куратору

dropshipping

КУРАТОР  АКАДЕМІЧНОЇ  ГРУПИ

Куратори – педагоги, які постійно спілкуються з студентами, закріпле-ними за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмету, він дбає про об’єднання зусиль викладачів, які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи.

У своїй діяльності куратор тісно пов’язаний з іншими працівниками навчального закладу: адміністрацією, викладачами-предметниками, бібліотека-рями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі.

Діяльність куратора урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів.

Роль куратора в процесі виховання та гуманізації вищої освіти

Особлива роль у вирішенні завдань щодо гуманізації освітнього процесу ВНЗ належить кураторам академгруп. Саме куратори можуть стати ефективними посередниками між суб’єктами освітнього процесу ВНЗ.

Застосовуючи в своїй роботі гуманістичні технології навчання і виховання, куратори можуть суттєво вплинути на формування єдиної корпоративної культури навчального закладу, забезпечити психологічні та організаційно – педагогічні умови для створення в академії комфортного гуманітарного середовища, як ключового компонента соціальної ситуації розвитку особистості сучасного спеціаліста. Поєднуючи в своїй роботі викладацькі і виховні функції, куратор має можливість реально здійснити цілісний освітній процес, створивши систему тих специфічних взаємокомунікацій, що являють собою соціальну ситуацію гармонійного професійно – особистісного розвитку майбутніх спеціалістів.

Мета роботи куратора — створення зовнішніх умов і сприяння актуалізації внутрішніх резервів молодої людини для повноцінної творчої самореалізації як в професійній, так і в інших доступних сферах життєдіяльності.