Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

Наука

Невід’ємною складовою освітньої діяльності коледжу є навчально-дослідна робота. Вона підсилює активні творчі начала, сприяє інтеграції зусиль та досягнень студентів впродовж усього навчального процесу.

В сучасних умовах інтенсивного збільшення об’єму наукової інформації, швидкої зміни і оновлення знань з дисциплін, педагогічні працівники коледжу приділяють особливу увагу формуванню у студентів здатності до пошуково-дослідної та творчої діяльності.

Дослідна робота проводиться на підставі «Положення про організацію науково-дослідницької роботи студентів у Економіко-правничому коледжі ЗНУ». Пошуково-дослідна діяльність студентів здійснюється через студентське наукове товариство. Особливе місце займає робота з обдарованою та талановитою молоддю, сприяння активізації та модернізації змісту пошукової, експериментальної та практичної діяльності студентської молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів та технологій. Загальне керівництво навчально-дослідною роботою студентів здійснює заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи. Керівництво пошуково-дослідною роботою студентів здійснюється висококваліфікованими викладачами циклових комісій.

Протягом п’яти років в Економіко-правничому коледжі проводиться конкурс науково-дослідних робіт «Молода наука», в якій беруть участь студенти всіх спеціальностей.

В 2013 році в ході науково-практичної конференції «Молода наука» проведено засідання 10 секцій: іноземних мов, математичних, філологічних, природничих, гуманітарних, юридичних дисциплін, економіки та менеджменту, інформаційних технологій і програмування, фізичного виховання, спорту і туризму. Викладачі циклових комісій представили свої дослідження на засіданні секції теорії та практики педагогіки вищої школи, інноваційних технологій і Болонського процесу у сучасному коледжі.

img_4347-min

За підсумками роботи науково-практичних конференції «Молода наука-2010», «Молода наука-2011», «Молода наука-2012», «Молода наука-2013» оргкомітетом ЗНУ кращими були визнані 76 доповідей студентів коледжу. Тези цих доповідей опубліковані в Збірниках наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука».

Протягом 2009-2013 років студенти Економіко-правничого коледжу ЗНУ взяли участь у багатьох олімпіадах, конкурсах, проектах.

Протягом 2009-2011 років студенти коледжу беруть участь у Всеукраїнському конкурсі юних раціоналізаторів та винахідників «Природа – людина – виробництво – екологія» в м.Києві.

У 2009 році студентка спеціальності «Організація виробництва» Клочкова Вікторія стала переможницею цього конкурсу, нагороджена грамотою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за авторську розробку з теми «Науково-дослідна робота вдосконалення методики розробки робіт фізичного практикуму для загальноосвітніх навчальних закладів».

rtpujihebzw-min

У 2010 році студенти спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Копиловський Микола, Терновой Вадим, Терновой Владислав отримали нагрудні значки «Автор», почесні грамоти та стали абсолютними переможцями конкурсу згідно з наказом Державного департаменту інтелектуальної власності України. Неабиякий внесок у це досягнення зробив науковий керівник – викладач фізики вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук Андрєєв Андрій Миколайович.

У квітні 2010 р. студент спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Терновой Вадим представляв Україну на Міжнародному конкурсі проектів «Захищений світ» (I-SWEEP) у м.Хьюстон штату Техас (США).

У жовтні 2010 року на V Міжнародному Фестивалі Науки «Вчені майбутнього» у м.Москва було відзначено високий рівень підготовки та презентації науково-дослідницької роботи студентів спеціальності «Організація виробництва» Коротченко Валерії та спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Копиловського Миколи, надана подяка керівникові проекту Андрєєву А.М.

У грудні 2010 року команда Економіко-правничого коледжу в складі студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Тернового Вадима, Тернового Владислава посіла ІІІ місце і нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському турнірі юних винахідників і раціоналізаторів (м.Київ).

У вересні 2011 року студенти спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Терновой Вадим та Терновой Владислав стали співавторами патенту на корисну модель «Хвильова енергетична установка». Позитивну оцінку моделі винахідники отримали з боку світових дослідників на міжнародній виставці проектів технічної творчості учнівської молоді Intel ISEF-2011, яка відбувалась у м. Лос-Анджелес (США).

У жовтні 2011 року студент спеціальності «Фінанси і кредит» Мусієнко Ярослав нагороджений дипломом учасника ІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»

У вересні 2012 року на VІІІ Міжнародній виставці-ярмарку із енергозаощадження та енергоефективності в міському господарстві в м. Севастополі студенти Терновой Вадим та Владислав демонстрували розробку «Хвильова енергетична установка» та отримали Диплом та золоту медаль.

dp5aumwvmqq-min

Студент спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Таран Артем посів І місце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в 2012 році (керівник викладач вищої категорії – Циммерман О.В.) та представляв Запорізьку область на VІ Всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки серед ВНЗ І-ІІ р.а. в м. Хмельницький та посів 7 місце. В 2013 році студент спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Филоненко Євгеній посів ІІІ місце в обласній олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Студентка спеціальності «Видавнича справа та редагування» посіла І місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ I-II р.а. в 2012 та 2013 роках та представляла Запорізьку область на заключному етапі в м. Полтава (4 місце), а в 2013 році в м.Кам’янець-Подільський посіла ІІ місце.

Студентка спеціальності «Організація виробництва» Оверченко Анастасія посіла ІІІ місце в обласній олімпіаді з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у 2010 році, студент спеціальності «Фінанси і кредит» Шевченко Андрій посів ІІІ місце в цьому конкурсі в 2011 році (керівник викладач вищої категорії – Калашнікова Н.Ю.). В 2013 році студентка спеціальності «Фінанси і кредит» Доля Кароліна посіла І місце в обласній олімпіаді з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і представляла Запорізьку область на заключному етапі V Всеукраїнської олімпіади з математики в м.Калуш.

Студентка спеціальності «Видавнича справа та редагування» Афанасова Вікторія посіла ІІІ місце в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (керівники викладач ІІ категорії Труш Н.В., Дмитренко А.В.). Марченко Софія, студентка І курсу спеціальності «Соціальна робота», посіла ІV місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.

З метою отримання динамічної інформації щодо професійного рівня викладачів та особистісного розвитку студентів в Економіко-правничому коледжі ЗНУ проводяться тижні популяризації навчальних дисциплін. Основними напрямками роботи предметних тижнів є:

– формування наукового світогляду студентів;

– виявлення та розвиток творчої активності і зацікавленості студентів;

– підвищення інтересу та поглиблення знань з навчальних дисциплін;

– вдосконалення навчально-методичного рівня та педагогічної майстерності викладачів;

– збагачення педагогічного досвіду викладачів коледжу.

img_4145-min