Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

МЕТОДИЧНИЙ кабінет

Методичний кабінет є структурними підрозділом ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету», який забезпечує високий навчально-методичний рівень організації освітнього процесу у закладу освіти відповідно до освітньо-професійних програм, який здійснює заходи, спрямовані на впровадження сучасних досягнень педагогіки та новітніх освітніх технологій, постійний контроль за підвищенням кваліфікації педагогічних працівників.
Роботу методичного кабінету очолює Федючок Ірма Заурівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, магістр управління навчальним закладом

В своїй діяльності методичний кабінет керується:

Метою роботи методичного кабінету коледжу є:

  • Виконання вимог внутрішньої системи забезпечення якості освіти на засадах відповідності ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним освітнім стандартам, врахування і узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх заінтересованих стейкхолдерів.
  • Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти; визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, безперервного процесу набуття ними нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей, необхідних для професійної діяльності; підтримка у реалізації різних форм та напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Сприяння вдосконаленню застосування сучасної інформаційно-комунікаційної та інноваційної освітньої технології – системи електронного забезпечення навчання на платформі Moodle – з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, рівного доступу учасників освітнього процесу до навчально-методичних матеріалів, формування сучасного відкритого електронного інформаційно-освітнього середовища Коледжу та набуття компетентностей студентами до роботи за фахом. 

Забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців

Надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності

Навчально-методичне
забезпечення освітнього
процесу в коледжі

Забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше

THRIFT-BOX
сертифікатів

Словник
освітянина

Функції методичного кабінету:

  • моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, підвищення рівня психолого-педагогічної культури; розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Коледжу відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту»;
  • організація роботи з розробки освітньо-професійних програм відповідно до державних стандартів спеціальностей; мультимедійних програмно-методичних комплексів (курсів) з дисциплін в системі електронного забезпечення навчання дисциплін Moodle (програмне забезпечення, навчальні посібники нового покоління, електронні підручники, мультимедійні посібники, інтерактивні робочі зошити, навчальні відеофільми, аудіо- та відеолекції, тестові завдання тощо);. залучення педагогічних працівників Коледжу до розробки та впровадження електронних ресурсів в освітній процес;
  •  впровадження сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; 
  •  сприяння обміну досвідом між викладачами; вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі педагогічними працівниками Коледжу;
  •  створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі Коледжу, їх вивчення і розв’язання;
  •  організація взаємодії із закладами фахової передвищої освіти та структурними підрозділами ЗНУ з метою обміну досвідом.

 

Пропозиції тренінгів ЗОІППО на 2021 рік

изображение_viber_2021-02-03_12-28-59

Завантажити