Виховна робота

ВИХОВНА РОБОТА

В ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧОМУ КОЛЕДЖІ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Завдання Економіко-правничого коледжу ЗНУ сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі, як зазначено у Концепції національного виховання, є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності погляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинені духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, розумову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Отже, виховна діяльність Економіко-правничого коледжу ЗНУ зорієнтована на забезпечення студента усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, притаманним молодій людині української держави.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна робота в Економіко-правничому коледжі ЗНУ базується на реалізації Державної національної програми «Освіта. Україна. ХХІ століття» і нормативи документів з питань виховання молоді.

 

Добавить комментарий