071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Бухгалтерський облік

Кваліфікація: Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Сфера діяльності: органи фінансової системи, системи соціального захисту, охорони здоров`я, освіти, культури, фінансові управління, державні податкові інспекції, відділи місцевих державних адміністрацій, підприємства різних форм власності.

Функції фахівця: організація та ведення бухгалтерського обліку в різних галузях економіки, розробка облікової політики підприємства, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Посади: бухгалтер, бухгалтер-ревізор, касир-експерт, рахівник, інспектор-ревізор, інспектор у галузі управління, інспектор з інвентаризації, інспектор ревізор, ревізор, касир у банку.

Випускник опановує сучасні методи і форми бухгалтерського обліку, основні принципи економічного аналізу, комп’ютерні системи бухгалтерського обліку, а також одержує знання і навички для складання і оформлення складних бухгалтерських документів. Отримана спеціальність дає змогу стати провідним фахівцем на сучасному ринку праці.